۰۹:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ در پي تهمت‌‌زني رييس بركنار شده دانشگاه:

گریه استاد دانشگاه‌علامه به‌خاطر تهمت‌ها

این استاد دانشگاه تهران بلافاصله بعد از بیان این سخنان به گریه افتاد و با بغض تاکید کرد: ما استادان دانشگاه با وضو به کلاس وارد می‌شویم و چگونه است یک عده ای به ما تهمت‌هایی می‌زنند که خودشان می‌دانند کاملا واهی است. یک عده با مصاحبه‌هایی که می‌کنند به ما تهمت‌هایی می‌زنند که واهی است.

Allameh universityمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): نخستین نمایشگاه بین المللی آموزش و خدمات الکترونیک آموزش که از امروز در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد با حاشیه‌هایی همراه بود.
پیش از افتتاح این نمایشگاه در سالن کنفرانس نمایشگاه بین المللی تهران برخی استادان دانشگاه و سرپرست وزارت علوم سخنرانی کردند و در میان حضار نیز بعضی از اساتید دانشگاههای تهران از جمله تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران به چشم می خوردند. یکی از سخنرانان امروز، یک استاد دانشگاه تهران بود. وی در میان سخنانش که درباره آموزش و رسالت آن به دانشجویان، صحبت می‌کرد به نقل از یکی از استادان دانشگاه علامه گفت: «این استاد با ناراحتی مطرح می‌کرد که ما خجالت می‌کشیدیم وقتی شب به خانه مان می‌رفتیم، خانواده‌مان فکر می‌کرد ما روز را در دانشگاه علامه به اذیت و آزار ناموس مردم می‌پردازیم.»
این استاد دانشگاه تهران بلافاصله بعد از بیان این سخنان به گریه افتاد و با بغض تاکید کرد: ما استادان دانشگاه با وضو به کلاس وارد می‌شویم و چگونه است یک عده ای به ما تهمت‌هایی می‌زنند که خودشان می‌دانند کاملا واهی است. یک عده با مصاحبه‌هایی که می‌کنند به ما تهمت‌هایی می‌زنند که واهی است.
در این میان برخی از استادانی که در این سالن حضور داشتند و هیات علمی دانشگاه علامه بودند، به گریه افتادند. پس از افتتاح نمایشگاه، سرپرست وزارت علوم از غرفه‌های متعدد که در این نمایشگاه فعال شده است بازدید به عمل آورد و عروسک سنجد که در این نمایشگاه خبرنگار شده بود با توفیقی مصاحبه کرد.
منبع: بهارنیوز
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 31 = 37