۱۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

برخورد تبعیض آمیز اسکاتلندیارد با مسلمانان

ارجاع این پرونده به دادگاه به این دلیل است که اسکاتنلندیارد طبق ماده ۷ قانون مبارزه با تروریسم در انگلیس از اختیارات بسیاری برخوردار است و به علت اقداماتش مجازات نمی‌شود.

اسکاتلندیارد به برخورد تبعیض آمیز با مسلمانان متهم شده استمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

پرونده پلیس لندن (اسکاتلندیارد) به اتهام برخورد تبعیض آمیز با مسلمانان در دستگاه قضائی این کشور بررسی می‌شود.

ارجاع این پرونده به دادگاه به این دلیل است که اسکاتنلندیارد طبق ماده ۷ قانون مبارزه با تروریسم در انگلیس از اختیارات بسیاری برخوردار است و به علت اقداماتش مجازات نمی‌شود.

در همین راستا مهلتی هفت روزه به اسکاتلندیارد برای اعلام نتایج تحقیقات مربوط به برخورد تبعیض آمیز مأموران پلیس با مسلمانان بی‌گناه داده شده بود، که اسکاتلندیارد به علت ارائه نکردن نتایج تحقیقات در مهلت مقرر، در دستگاه قضایی محاکمه خواهد شد.

کمیته مستقل رسیدگی به شکایات علیه اسکاتلندیارد، از این نهاد امنیتی انگلیس خواسته بود که تحقیقاتی را درباره برخورد تبعیض آمیز نیرو‌هایش با مسلمانان آغاز کند، زیرا مسلمانان از نحوه برخورد نیروهای امنیتی با آن‌ها، به کمیته مذکور شکایاتی را ارائه کرده بودند.

مسلمانان انگلیس در شکایات خود اعلام کرده‌اند که برخورد تبعیض آمیز اسکاتلندیارد با آن‌ها به علت مسلمان بودن آنان است.

کمیته مستقل رسیدگی به شکایات علیه اسکاتلندیارد اعلام کرد که مخالفت اسکاتنلندیارد با ارائه تحقیقات نقض آشکار قانون محسوب می‌شود.

مسلمانان انگلیس شکایاتی را به کمیته مستقل رسیدگی به شکایات علیه اسکاتلندیارد تقدیم کرده بودند که اسکاتلندیارد در این شکایات متهم به اجرای خودسرانه و گزینشی قانون مبارزه با تروریسم و برخورد تبعیض آمیز با مسلمانان شده است.

قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰ تصویب شد و به اسکاتلندیارد اجازه می‌دهد که افراد را در فرودگاه‌ها و بنادر حتی اگر مشکوک نباشند، بازداشت کند.

درحالیکه شکایتهای بسیاری در خصوص بازداشت بدون دلیل مسلمانان توسط نیروهای اسکاتلندیارد گزارش شده، فرماندهی این نهاد امنیتی انگلیسی هر گونه برخورد خود با مردم براساس معیار نژادی یا دینی و مذهبی را تکذیب می‌کند؛ با این حال کمیته رسیدگی به شکایات علیه اسکاتلندیارد اعلام کرده که پلیس لندن تنها مرکز پلیسی است که از ارائه نتایج تحقیقات مربوط به برخورد تبعیض آمیز با مردم امتناع می‌کند.

«دیوید دیویز» وزیر کشور سابق انگلیس اعلام کرد: اگر اسکاتلندیارد چیزی برای پنهان کردن ندارد، پس چرا نتایج تحقیقات درباره اتهام برخورد تبعیض آمیز با مسلمانان را ارائه نمی‌کند.

منبع: شبکه العالم
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

66 + = 72