۲۰:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۲

عکس: دکتر شریعتی در دانشگاه فردوسی

در عکس شادروان دکتر علی شریعتی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر سیروس سهامی اولین رئیس انتخابی دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی، دکتر رامپور صدر نبوی استاد گروه علوم اجتماعی و دکتر مسعود فرنود و مرحوم سید محمد نظری هاشمی از گروه تاریخ شناسیایی شدند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): تصویر ذیل مربوط به جشن دانش آموختگی مرحوم سید محمد نظری هاشمی دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه در دهه چهل و استاد درگذشته گروه تاریخ در دهه های ۶۰ و ۷۰ می باشد.

در عکس شادروان دکتر علی شریعتی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر سیروس سهامی اولین رئیس انتخابی دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی، دکتر رامپور صدر نبوی استاد گروه علوم اجتماعی و دکتر مسعود فرنود و مرحوم سید محمد نظری هاشمی از گروه تاریخ شناسیایی شدند. این عکس متعلق به سال ۱۳۴۸ است.

9726

عکس دوم مربوط به محمد جاوید صباغیان دانشجوی وقت دهه چهل دانشکده ادبیات و علوم انسانی و استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده به همراه استاد خود شادروان دکتر علی شریعتی در بازدید از آثار تاریخی فرهنگی نیشابور می باشد.

9758

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

8 + 2 =