۱۷:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

مرکز آمار ایران: نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۵۱درصد کمتر از مردان

نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان 92 نسبت به فصل قبل از آن 3/1درصد کاهش یافته است. 6/37درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان 4/12درصد و مردان 63‌درصد و در نقاط شهری 9/36درصد و روستایی 7/39درصد بوده است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان ۹۲ نسبت به فصل قبل از آن ۳/۱درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی شاخص‌ها طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نشان می‌دهد نرخ مشارکت در این سال‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته و حدود ۴/۳درصد افت کرده است.  همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ساله و بیشتر در سال ۹۲ نشان می‌دهد که ۶/۳۷درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان ۴/۱۲درصد و مردان ۶۳‌درصد و در نقاط شهری ۹/۳۶درصد و روستایی ۷/۳۹درصد بوده است.
۱۲‌درصد از زنان مشارکت اقتصادی دارند
نتایج بررسی شاخص‌های نیروی کار نشان می‌دهد در سال ۹۲ تنها ۴/۱۲درصد از زنان کشور مشارکت اقتصادی داشته‌اند در حالی که این رقم در بین مردان ۶۳‌درصد برآورد شده است. این نرخ همچنین در نقاط شهری و روستایی نیز متفاوت بوده است. نرخ مشارکت در نقاط شهری ۹/۳۶ و در نقاط روستایی ۷/۳۹درصد گزارش شده است.  با بررسی شاخص‌ها در استان‌های مختلف کشور به این داده می‌رسیم که استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۷/۳۰درصد کمترین میزان مشارکت اقتصادی را بین ۳۱ استان کشور داراست و در عین حال بیشترین نرخ مشارکت نیز به استان اردبیل با ۶/۴۲درصد اختصاص دارد و از مجموع ۳۱ استان کشور در سال ۹۲، ۱۱ استان کشور با افت نرخ مشارکت اقتصادی مواجه بوده‌اند. تهران نیز در طول این یک‌سال با ۹/۰درصد کاهش، نرخ رشدی برابر با ۶/۳۶درصد داشته است. کارشناسان معتقدند از جمله دلایل تفاوت چشمگیر نرخ بیکاری در استان‌ها آن است که سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع مالی بر اساس پتانسیل‌های جمعیتی صورت نمی‌گیرد. برخی از استان‌های کشور با وجود داشتن تعداد بالای متقاضیان کار اما از منابع بهره چندانی ندارند. البته این یکی از دلایل رشد نرخ بیکاری است چراکه به گفته تحلیلگران متغیرهای زیادی در ایجاد شغل و تعیین نرخ بیکاری موثر است که یکی از آنها میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته است. اما به‌هرحال شاید بتوان از این متغیر به‌دلیل اهمیت و تاثیرگذاری بالا به‌عنوان نخستین عامل در تعیین نرخ بیکاری نام برد.
دریافت یارانه مشارکت را کاهش داد
کارشناسان بازار کار دلایل کاهش نرخ مشارکت را به عوامل بسیار زیادی نسبت می‌دهند اما در عین حال یکی از این دلایل را آثار درآمدی ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌کنند. تحلیلگران معتقدند: بسیار محتمل است که در نتیجه اجرای این سیاست عرضه نیروی کار در دهک‌های پایین درآمدی کاهش یافته باشد. از سوی دیگر ترکیب بیکاری در بازار کار به نحوی است که با نرخ بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه هستیم. بخش دیگری از کاهش نرخ مشارکت نیز به تداوم نرخ بیکاری بلندمدت و متناظر با آن به پدیده بیکاران مایوس مربوط می‌شود.  البته درخصوص نرخ مشارکت نیز مانند سایر آمارهای اقتصادی اعلام‌شده تردید وجود دارد. به‌طوری که بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار باید جمعیت در سن ۱۵سال و بیشتر باشد در حالی که متاسفانه در ایران این نرخ را بر اساس جمعیت ۱۰ساله و بیشتر محاسبه می‌کنند که این موضوع تا حدودی هم امکان مقایسه‌های بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم روی میزان اشتغال تاثیر می‌گذارد.
منبع: شرق
:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

3 + 6 =