۰۸:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ چهارده مرحله اعلام نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری:

نتایج شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری با پیشتازی روحانی (۱۴)

آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری حاکی از پیشتازی حسن روحانی است. روحانی در دور سیزدهم؛ 50.98 درصد آراء را کسب کرده است که اگر به همین ترتیب پیش برود، با حداقل نصاب در همان دور اول پیروز است.

IMG11022059«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): از مجموع ۳۶٫۷۰۴٫۱۵۶ رای ۳۵٫۴۵۸٫۷۴۷ رای صحیح شمارش شد و آقای حسن روحانی با کسب ۱۸٫۶۱۳٫۳۲۹ حائز اکثرین مطلق آرا شد و به عنوان رئیس جمهور مردم ایران انتخاب شد. 

روحانی با کسب حداقل نصاب ۵۰%+۱ رأی در همان دور اول پیروز شد.

ارقام زیر؛ کلیه آمار منتشره انتخابات ریاست جمهوری از ستاد انتخابات کشور از بامداد امروز تاکنون را در بر می گیرد:

 

مرحله چهاردهم و پایانی

به گفته وزیر کشور از مجموع ۳۶٫۷۰۴٫۱۵۶ رای ۳۵٫۴۵۸٫۷۴۷ رای صحیح شمارش شد و آقای حسن روحانی با کسب ۱۸٫۶۱۳٫۳۲۹ حائز اکثرین مطلق آرا شد و به عنوان رئیس جمهور مردم ایران انتخاب شد.

آرای سایر کاندیداها به این شرح است:

محمد باقر قالیباف ۶٫۰۷۷٫۲۹۲ رای

سعید جلیلی ۴٫۱۶۸٫۹۴۶ رای

محسن رضایی میرقائد ۳٫۸۸۴٫۴۱۲

علی اکبر ولایتی ۲٫۲۶۸٫۷۵۳

سید محمد غرضی ۴۴۶٫۰۱۵

منبع: مهر

 

مرحله سیزدهم

حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آراء شمارش شده تا ساعت ۱۹ از مجموع ۵۲۴۲۴ شعبه را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: ۳۲ میلیون ۱۸۹ هزار و  ۶۲۱ رای

آراء صحیح:  ۳۱ میلیون  ۱۰۶ هزار و  ۸۶۵ رای

حسن روحانی:  ۱۶ میلیون  ۴۱۳ هزار و  ۲۸۱ رای

محمدباقر قالیباف: ۵ میلیون و  ۷۳ هزار و  ۶۵۲ رای

سعید جلیلی:  ۳ میلیون  ۶۶۵ هزار و  ۲۳۴ رای

محسن رضایی:  ۳ میلیون  ۵۹۳ هزار و  ۵۰۷ رای

علی‌اکبر ولایتی:  ۱ میلیون و  ۹۶۹ هزار و  ۳۵۱ رای

سید محمد غرضی:  ۳۹۱ هزار و  ۸۴۰ رای

منبع: فارس

 

مرحله دوازدهم

حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات کشور جدیدترین نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۲ از مجموع ۵۸ هزار و ۷۶۴ شعبه اخذ رای نتیجه را در ۴۴ هزار و ۷۴۵ شعبه به شرح زیر اعلام کرد.

تعداد کل واجدان شرایط: ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲

کل آرای مأخوذه: ۲۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۱۹ رای

تعداد آرا باطله: ۹۱۲ هزار و ۶۳۵ رأی

کل آرای صحیح ۲۶ میلیون ۶۸۲ هزار ۸۴ رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارند:

۱-  حسن روحانی ۱۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۳۹

۲- محمدباقر قالیباف ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۸۵ رای

۳- سعید جلیلی ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۱۱ رای

۴- محسن رضایی ۳ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۴ رای

۵- علی‌اکبر ولایتی یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۰۰ رای

۶- سید محمد غرضی ۳۲۶ هزار و ۵ رای.

منبع: فارس و جام جم انلاین

 

مرحله یازدهم

حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: ۲۳ میلیون ۱۴ هزار و ۸۷۳ رای

آراء صحیح: ۲۲ میلیون ۲۴۷ هزار و ۳۶۴ رای

حسن روحانی: ۱۱ میلیون ۷۵۴ هزار و ۱۳ رای

محمدباقر قالیباف: ۳ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۳۸ رای

محسن رضایی: ۲ میلیون ۷۲۳ هزار و ۲۰۲ رای

سعید جلیلی: ۲ میلیون ۵۹۳ هزار و ۱۶۹ رای

علی‌اکبر ولایتی: ۱ میلیون و ۴۰۵  هزار و ۵۴۳ رای

سید محمد غرضی: ۲۷۶ هزار و ۴۹۹ رای

منبع: فارس

 

مرحله دهم

مصطفی محمدنجار وزیر کشور، جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: ۱۶۷۱۶۹۳۷

آراء صحیح: ۱۶۱۶۶۳۹۲

حسن روحانی: ۸۴۳۹۵۳۰

محمدباقر قالیباف: ۲۵۶۰۳۸۳

محسن رضایی: ۲۱۰۱۳۳۰

سعید جلیلی: ۱۸۹۰۴۶۲

علی‌اکبر ولایتی: ۹۷۷۷۶۵

سید محمد غرضی: ۱۹۶۹۲۲

منبع: فارس

 

مرحله نهم

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع ۲۱۳۷۶ صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: ۱۲ میلیون ۹۱هزار و ۶۹۹

آراء صحیح: ۱۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۱۳۹

حسن روحانی: شش میلیون و ۴۹ هزار و ۶۵۵

محمدباقر قالیباف: یک میلیون ۸۴۴ هزار و ۴۶۳

محسن رضایی: یک میلیون ۵۱۸ هزار و ۹۶۴

سعید جلیلی: یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۷۱۲

علی‌اکبر ولایتی: ۷۲۹ هزار و ۴۴

سید محمد غرضی: ۱۴۳ هزار و ۳۰۱

منبع: فارس

 

مرحله هشتم

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد:

حسن روحانی: پنج میلیون و سه هزار و ۶۳۳

محمدباقر قالیباف: یک میلیون و ۵۸۲هزار و ۷۲۴

محسن رضایی: یک میلیون و ۲۹۸هزار و ۵۹۷

سعید جلیلی: یک میلیون و ۲۲۹هزار و ۱۵۱

علی‌اکبر ولایتی: ۶۲۰هزار و ۹۰۸

سید محمد غرضی: ۱۲۴هزار ۱۲۹

منبع: فارس

مرحله هفتم

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع ۱۴۶۰۳ صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: هشت میلیون و ۳۱۹هزار و ۷۶۸

آراء صحیح: هشت میلیون و ۵۰هزار و ۷۳۸

حسن روحانی: چهار میلیون و ۱۲۵هزار و ۳۲

محمدباقر قالیباف: یک میلیون و ۳۴۱هزار و ۹۴۷

سعید جلیلی: یک میلیون و ۵۶هزار و ۳۲۷

محسن رضایی: ۹۰۲هزار و ۱۲۱

علی‌اکبر ولایتی: ۵۲۱هزار و ۹۷

سید محمد غرضی: ۱۰۴هزار و ۲۱۴

منبع: فارس

 

 

مرحله ششم

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: شش میلیون و ۵۹۸هزار و ۳۰۰ رای

آرا صحیح: شش میلیون و ۳۸۷هزار و ۳۱۷

حسن روحانی: سه میلیون و ۲۱۹هزار و ۳۲۲

محمدباقر قالیباف: یک میلیون و ۹۵هزار و ۶۷۱

سعید جلیلی: ۸۶۸هزار و ۳۰۱

محسن رضایی: ۷۰۸هزار و ۹۴۱

علی‌اکبر ولایتی: ۴۱۲هزار و ۹۴۱

سید محمد غرضی: ۸۲هزار و ۱۴۱

منبع: فارس

 

مرحله پنجم

مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع ۱۰هزار و ۷۱۸ صندوق را ۵میلیون و ۳۷۸هزار و ۷۱۴ رای اعلام کرد.

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع ۱۰۷۱۸ صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آرا ماخوذه:  ۵میلیون و ۳۷۸هزار و ۷۱۴

آرا صحیح: ۵میلیون و ۲۱۱هزار و ۲۴۵

حسن روحانی: ۲میلیون و ۷۲۰هزار و ۱۴۴

محمدباقر قالیباف: ۹۰۳هزار و ۳۸۹

سعید جلیلی:  ۶۷۹هزار و ۵۲۴

محسن رضایی: ۵۳۶هزار و ۷۲۵

علی‌اکبر ولایتی: ۳۰۵هزار و ۵۲۹

سید محمد غرضی:  ۶۵هزار و ۹۳۴

منبع: فارس

 

مرحله چهارم

مدیر کل انتخابات وزارت کشور چهارمین بخش از نتایج آرای یازدهمین دوره انتخابات را اعلام کرد که طبق آن حسن روحانی با اختلاف نسبتا قابل توجهی از سایر رقبا در صدر نتایج انتخابات قرار دارد.
حسنعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور در ساعت ۸ صبح روز شنبه چهارمین سری نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
در شمارش اولیه به این شرح است:
حسن روحانی یک میلیون و ۴۵۹ هزار۹۹۸ رای
محمد باقر قالیباف۴۸۷  هزار و۵۴۹ رای
سعید جلیلی۳۸۳هزار و۸۲۰ رای
محسن رضایی میر قائد۳۸۳ هزار۴۸۹رای
علی اکبر ولایتی۱۷۴هزار و ۴۹۴ رای
سید محمد غرضی ۳۸ هزار و۱۹۷ رای
به گفته مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور تا این لحظه ۵۸۷۶۴ شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه ۳٫۰۲۴٫۴۳۴ رای که آراء صحیح ۲٫۹۲۷٫۵۴۷ رای است.
منبع: مهر 

مرحله سوم

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: آرا شمارش شده از مجموع ۴۱۴۸ شعبه به ۲میلیون و ۱۱۴هزار و ۶۳ رسید.

سید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران جدیدترین نتایج شمارش آرا را به این شرح اعلام کرد:

این آرا از مجموع ۴۱۴۸ شعبه به دست آمده است.

کل آرا ماخوذه  ۲۱۱۴۰۶۳

حسن روحانی  ۱۰۳۵۸۰۵

محمدباقر قالیباف  ۳۷۷۷۳۳

سعید جلیلی  ۳۰۲۷۴۸

محسن رضایی  ۲۴۰۲۸۰

علی‌اکبر ولایتی  ۱۲۸۰۴۹

سید محمد غرضی  ۲۹۴۴۸

منبع: فارس

 

مرحله دوم

سید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران جدیدترین نتایج شمارش آرا را به این شرح اعلام کرد:

این آرا تا ساعت ۷ صبح امروز از مجموع ۳۵۷۳ صندوق به دست آمده است.

کل آرا ماخوذه  ۱۸۱۹۹۸۴

آرا صحیح  ۱۷۵۹۰۷۹

حسن روحانی  ۸۳۴۸۵۹

محمدباقر قالیباف  ۳۲۰۵۶۲

سعید جلیلی  ۲۵۷۸۲۲

محسن رضایی  ۲۱۴۳۶۸

علی‌اکبر ولایتی  ۱۰۶۱۴۴

سید محمد غرضی  ۲۵۳۲۴

مرتضوی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مطالب رسانه‌های خارجی مبنی بر تاخیر در اعلام نتایج، گفت: هیچ تأخیری در اعلام نتایج وجود نداشته است و ما بنا نداریم دقت و صحت را فدای سرعت کنیم و انشاءالله در اطلاع بعدی، آمار و ارقام بیشتری را اعلام خواهیم کرد.

منبع: قارس

 

مرحله اول

مصطفی محمد نجار وزیر کشور لحظاتی قبل در شبکه خبر، گفت: با پایان یافتن کار انتخابات و بعد از ۳ بار تمدید در کشور و ۴ بار در تهران، همکاران ما بلافاصله برابر قانون کار شمارش آرا را آغاز کردند.

وی افزود: تا این لحظه شمارش ۱۶۳۱ شعبه به پایان رسیده که نتایج آن به شرح ذیل است:

کل آرا ماخوذه  ۸۶۱۸۶۶

آرا صحیح  ۸۲۶۶۴۹

حسن روحانی  ۴۰۱۹۴۹

محمدباقر قالیباف  ۱۲۶۸۹۶

سعید جلیلی  ۱۱۹۲۹۴

منبع: فارس

 

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

57 + = 58