۱۳:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۹

روح انسان مذکر است یا مؤنث؟

زن یا مرد بودن، مربوط به پیکر است؛ نه جان و روح. همچنین تعلیم، تربیت، تهذیب و تزکیه ویژه نفس است و نفس غیر از بدن و نیز بدن غیر از نفس است و شاگرد کلاس درس قرآن روح است، نه بدن؛ روح نیز نه زن و نه مرد است.

javadi amoli«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در نوشتاری اصل خلقت زن و مرد را از نگاه قرآن تشریح کرد

خشی از نوشتار این مرجع تقلید به شرح ذیل است:

«زن یا مرد بودن، مربوط به پیکر است؛ نه جان و روح. همچنین تعلیم، تربیت، تهذیب و تزکیه ویژه نفس است و نفس غیر از بدن و نیز بدن غیر از نفس است و شاگرد کلاس درس قرآن روح است، نه بدن؛ روح نیز نه زن و نه مرد است.

ذات اقدس الهی می‏‌فرماید: ﴿ونفس وما سوّاها ٭ فألهمها فجورها وتقواها﴾۱٫ این نفس، نه مذکر است و نه مؤنث. همچنین می‏‌فرماید: ﴿فإذا سَوّیته ونفخت فیه من روحی﴾۲٫ روح از آن جهت که موجود مجرد است، اندامی ندارد تا مذکر یا مؤنث باشد. نیز می‏‌فرماید: ﴿یا أیها الإنسان إنّک کادح إلی ربّک کدحاً فملاقیه﴾۳؛ ای انسان، تو سالک الی‏‌الله هستی. بدن سفر نمی‏‌کند تا سالکان دو صنف باشند: بعضی زن و بعضی مرد! سالک الی‏‌الله، روح است و روح، نه مؤنث است و نه مذکر.

این از معارف بلندی است که خدای سبحان قرآن کریم را برنامه درسی قرار داد و خود را معلّم معرفی کرد؛ ﴿الرّحمن ٭ علّم القران﴾۴ و آن شاگردی که قرآن را فرامی‏‌گیرد، روح است؛ نه تن. انسان در عالم رؤیا که تن را رها می‏‌کند و بسیاری از مسائل برای او حل می‏‌شود، آنجا نه مذکر است و نه مؤنث. در عالم رؤیا چون عالم برزخ است، بدن برزخی انسان را همراهی می‏‌کند، امّا جان او که می‏‌فهمد، نه مذکر است و نه مؤنث.»

منابع:

۱ سوگند به نفس و آنکه آن را درست کرد! سپس گناهکاری و تقوایش را الهام کرد (سوره شمس، آیات ۸۷).

۲ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم (سوره حجر، آیه ۲۹).

۳ ای انسان! حقاً تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد (سوره انشقاق، آیه ۶).

۴ سوره الرحمن، آیات۲۱٫

(۵)زن در آینه جلال و جمال- ص ۸۰

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

5 + 3 =