۱۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۱

تصویر: پاسخ مستند به اتهامات بخشایشی علیه ظریف

«آقای ظریف در رزومه­ای که به مجلس ارائه داده­اند، خود را عضو هیئت علمی معرفی کرده­اند، در حالیکه خودشان در جلسه کمیسیون امنیت اعتراف کردند که علی رغم تلاش­هایی که برای عضویت در هیئت علمی صورت داده­اند، وزارت علوم عضویت ایشان در هیئت علمی را تایید نکرده است»

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

سعید جعفری پویا نوشت:

«آقای ظریف در رزومه­ای که به مجلس ارائه داده­اند، خود را عضو هیئت علمی معرفی کرده­اند، در حالیکه خودشان در جلسه کمیسیون امنیت اعتراف کردند که علی رغم تلاش­هایی که برای عضویت در هیئت علمی صورت داده­اند، وزارت علوم عضویت ایشان در هیئت علمی را تایید نکرده است»

احمد بخشایشی، نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمد جواد ظریف، گزینه دولت برای تصدی وزارت امور خارجه را متهم به خلاف گویی می­کند و مدعی است ظریف علی رغم اینکه خود معترف است که عضو هیئت علمی نیست، اما در رزومه­اش خود را عضو هیئت علمی معرفی کرده است.

در گفتگویی که هفته پیش با دکتر بخشایشی پیرامون کابینه پیشنهادی دولت یازدهم داشتیم، او ضمن اینکه ایرادات زیادی به کل وزاری پیشنهادی داشت، انتقادات مشخص و فراوانی را هم از دکتر محمدجواد ظریف گزینه دولت برای تصدی وزارت امور خارجه مطرح کرد. به همین دلیل بر آن شدیم تا صحت و سقم ادعاهای بخشایشی علیه دکتر ظریف را مورد بررسی قرار دهیم.

اما آیا ظریف خلاف می­گوید یا بخشایشی بی اطلاع است؟

برای تفهیم بهتر موضوع بد نیست نگاهی به گذشته باشیم و سابقه محمدجواد ظریف در وزارت علوم، دانشکده روابط بین­الملل وزارت امور خارجه و دانشگاه تهران را مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس سراغ بخش­نامه­های قدیمی دانشکده روابط بین­الملل، دانشگاه تهران و وزارت علوم رفتیم و مکاتبات انجام شده در رابطه با محمد جواد ظریف را مورد بررسی قرار دادیم.

جالبترین نامه­ای که در این رابطه به آن برخوردیم، حکمی بود که طی آن صلاحیت علمی دکتر ظریف برای استادیاری در مرتبه ۲ مورد تایید قرار گرفته بود. بر این اساس در ۱۹/۱۱/۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، طی نامه­ای به دانشکده روابط بین­الملل وزارت امور خارجه، رسما اعلام می­کند:

 «به استناد ماده ۷ آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی برای مرتبه­های ۱ و ۲ مصوب جلسه مورخ ۱۱/۸/۶۰ هیات سه نفره­ی جانشین هیات­های امنا و با توجه به نامه شماره ۲۳۲۹/۱۹ مورخ ۱۹/۱۱/۷۳، هیات مرکزی گزینش استاد، بدینوسیله صلاحیت هیات علمی آقای محمد جواد ظریف خونساری در مرتبه دو استادیاری رشته روابط بین­الملل تایید می­شود.»

براین اساس و طبق حکمی که تصویرش را مشاهده می­کنید آقای ظریف نزدیک ۲۰ سال پیش عضو هیئت علمی شده است.

 Slide1(2)

در سال بعد هم در یک اقدام مجزا، هیئت جذب دانشگاه تهران پس از طی مراحل تایید توسط گروه حقوق عمومی و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی، دکتر محمد جواد ظریف را برای جذب در هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تایید می­کند و طی نامه­ای رسمی در تاریخ ۱۴/۱۰/۷۸، به امضای دکتر محمدرضا تخشید، رئیس وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به وزارت امور خارجه، خواهان انتقال و جذب دکتر ظریف برای هیئت علمی دانشگاه تهران شده­است.

با توجه به توانمندی­ها و قابلیت­هایی که دکتر ظریف به عنوان یکی از اعضای نخبه کادر وزارت خارجه چه در نیویورک و چه در تهران از خود به جای گذاشته بود، وزارت امور خارجه به راحتی حاضر نمی­شود این عنصر برجسته و ورزیده را از دست بدهد و آن­را در اختیار دانشگاه تهران یا حتی دانشکده روابط بین­الملل وزارت خارجه (که خود عضوی از ساختار وزارت خارجه است) بدهد.

بر این اساس پس از ارائه این درخواست به وزارت خارجه، وزیر وقت امور خارجه ضمن مخالفت با این انتقال، به درخواست دانشگاه تهران پاسخ نداد و معتقد بود، موافقت با رفتن ظریف، از کادر سیاسی وزارت خارجه، خیانت به کشور است.

 Slidesd1

 Slidesdw1

به همین دلیل پرونده استخدامی ظریف هیچگاه از وزارت امور خارجه منتقل نشد، ولی در عمل در هر دو جا، چه دانشکده روابط بین­الملل وزارت خارجه و چه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به عنوان عضو هیئت علمی حضور داشته و به تدریس مشغول بوده است.

 

اما چون وزارت امورخارجه پرونده استخدامی ظریف را به هیچیک از دو (دانشکده روابط بین الملل و دانشگاه تهران) منتقل نمی­کند، او نمی­تواند ارتقاءهای علمی (دانشیاری و استادی) را از دانشگاه­ها بگیرد و به عنوان استادیار در دو دانشگاه حضور داشته است. بدیهی است استادیار بودن مانع از عضویت فرد در هیئت علمی دانشگاه نمی­شود و ظریف با اینکه به دلیل مخالفت وزارت خارجه از ترفیع­های علمی محروم می­شود اما این امر موید صحبت دکتر بخشایشی نیست و بر این اساس هیچ خلاف گویی در اظهارات دکتر ظریف مشاهده نمی­شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی خرداد

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

12 - = 10