۱۸:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

توهین‌بیشرمانه گروه‌پایداری به رییس‌جمهور

"بنابراین،‌ متدینان و انقلابیون باید به هوش باشند که نقاب مذهبی و تعریف‌ها و تمجیدهائی که این روزها از رهبری می‌شود و سعی می‌شود در سخنان‌شان از رهبری مایه بگذارند و این‌گونه وانمود کنند که ما مذهبی هستیم و شرکت در شب‌های قدر و حتی در نماز جمعه برای فریب افکار عمومی است. اگر هوشیار نباشیم زمانی متوجه می‌شویم که دیگر اثری از انقلاب و ارزش‌های آن دیده نمی‌شود."

paydariمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

روزنامه جمهوری اسلامی در در ستون جهت اطلاع خود نوشت:

یک نشریه وابسته به جبهه پایداری با تشبیه دولت دکتر روحانی به قورباغه‌ای که به درون آب معمولی انداخته می‌شود و درحالی که آب به تدریج گرم می‌شود قورباغه نیز خود را با حرارت آب وفق می‌دهد، نتیجه گرفت که این دولت مثل دولت اصلاحات درصدد ضدیت با دین و ولایت فقیه است ولی شیوه جدیدی را برگزیده تا بتواند اهداف خود را محقق سازد!

نویسنده مقاله در پایان با تأکید بر این ادعا که این دولت همان حرکت‌ها را با استراتژی قورباغه‌ای و حرکت میلی متری ادامه خواهد داد نتیجه می‌گیرد: “بنابراین،‌ متدینان و انقلابیون باید به هوش باشند که نقاب مذهبی و تعریف‌ها و تمجیدهائی که این روزها از رهبری می‌شود و سعی می‌شود در سخنان‌شان از رهبری مایه بگذارند و این‌گونه وانمود کنند که ما مذهبی هستیم و شرکت در شب‌های قدر و حتی در نماز جمعه برای فریب افکار عمومی است. اگر هوشیار نباشیم زمانی متوجه می‌شویم که دیگر اثری از انقلاب و ارزش‌های آن دیده نمی‌شود.”

این تحلیل، نشان می‌دهد عناصر جبهه پایداری که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند برخلاف نظر رهبری که همه را به کمک کردن به دولت آقای روحانی توصیه کرده‌اند، درصدد سازماندهی هواداران خود برای مقابله با این دولت هستند.

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

31 - 27 =