۱۵:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

احکام قطعی ۱۲ متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران منتشر شد

احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد.

خبرگزاری فارس: احکام قطعی ۱۲ متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران منتشر شد

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

به نقل از دادستانی کل کشور، شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۵/۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۳۳،۲۹۶،۰۸۹،۶۲۰ ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۴،۰۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

۲- داوود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ ۳۵،۷۹۶،۰۸۹،۹۲۰ ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۶،۵۹۲،۱۷۲،۲۴۰ ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

۳- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به ۲۵ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۱۰،۷۵۰،۵۷۴،۳۳۰ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۱،۵۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

۴- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱) ۱۵ سال حبس ۲) رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳) جریمه نقدی به مبلغ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم گردید.

۵- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ۸ سال حبس ، جزای نقدی به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی میشود.

۶- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷۰۰،۰۰،۰۰ ریال

۷- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ۹ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم شد.

۸- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به ۱۸ ماه حبس، رد مال به مبلغ ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق استانداری و جزای نقدی به مبلغ ۲،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم شد.

۹-  ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به ۱سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و رد مال به مبلغ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم شد.

۱۰-فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به تعزیر درجه ۶ ، شش ماه حبس ، رد مال به مبلغ ۹۸۰،۵۰۰،۰۰ ریال و جریمه نقدی به مبلغ ۱،۸۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم شد.

۱۱- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به ۳ سال حبس تعزیری، ضبط وجوه پرداختی به مبلغ،۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می شود.

۱۲-یوسفعلی درون پرور به علت عدم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از اتهامات و محکومیت وی مجموعا به ۱۱ سال، نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول شده است.

گفتنی است، به جز افرادی که تبرئه شده اند احکام ۲۲ نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع شده است.

منبع: فارس

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

91 - 82 =