۰۸:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۱

شورای خودسر فضای مجازی!

حدود یک سال و نیم از راه اندازی شورای عالی فضای مجازی می گذرد و فعالیت این شورا با خیره سری های دبیر آن؛ جز ایجاد تشتت و چندپاره کردن حاکمیت در بخش فناوری اطلاعات نتیجه دیگری نداشته است. جالبتر اینکه حدود هشت ماه است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است و دبیر این شورا با دور زدن آیین نامه ها ! مصوبه های کمیسیون های این شورا را بدون امضای رییس شورا و تاییدیه اعضای آن تحت عنوان مصوبات شورا ابلاغ می کند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس جامعه مجازی:

Haji ali از کاربران شبکه اجتماعی پلاس نوشت:

حدود یک سال و نیم از راه اندازی شورای عالی فضای مجازی می گذرد و فعالیت این شورا با خیره سری های دبیر آن؛ جز ایجاد تشتت و چندپاره کردن حاکمیت در بخش فناوری اطلاعات نتیجه دیگری نداشته است.

جالبتر اینکه حدود هشت ماه است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است و دبیر این شورا با دور زدن آیین نامه ها ! مصوبه های کمیسیون های این شورا را بدون امضای رییس شورا و تاییدیه اعضای آن تحت عنوان مصوبات شورا ابلاغ می کند.

نکته: شورای عالی فضای مجازی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد فرابخشی تخصصی است که وظایف ان حول محور سیاستگذاری های کلان و نظارت بر انها پایه گذاری شده است.

 Untitled

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 2 = 2