۰۹:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۱

این خبرگزاری یکی به نعل می زند یکی به میخ

این خبرگزاری که در ایام پیش از انتخابات با هدف عزلت و انزوا تخریب های بی حد و حصر را متوجه اصلاح طلبان می کرد، در ایام پس انتخابات موضع خود را در قبال دولت جدید مشخص نکرده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از شگرد های تخریب آنان انتشار عکس های خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی با برچسب دفتر تحکیم وحدت و جبهه مشارکت است.

bashgahمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): “فارس ، تسنیم، کیهان “. شاید این اسامی از این جهت آشنا بنظر برسند که اینان عزم خود را برای تخریب و جنگ با دولت یازدهم شروع کرده اند. اغلب این رسانه ها از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند و خود را مردمی می نامند. گرچه انان دم از عدالت محوری، احتیاط از بازی در پازل دشمن، پرهیز از تهمت و دروغ و… می زنند اما به کررات دیده شده است اغلب این رسانه ها در جهت عکس شعارهایشان عمل می کنند. از نمونه این رسانه ها می توان به روزنامه کیهان اشاره کرد که تا به حال حسین شریعتمداری نتوانسته است یک سند از تهمت ها و افترائات خود را ارائه کند. لیکن بازی با افکار عمومی خوراک اغلب این رسانه هاست. از اینرو اگر اینان دچار هر خبطی شوند هیچ حکمی گریبانشان را نمی گیرد. اما جامعه تحلیلی خبری الف  به دلیل انتشار یک کامنت توهین آمیز در کمتر یک روز و یا روزنامه شرق به سبب انشار یک کاریکاتور در کمتر از ۲۴ ساعت به ترتیب مورد عنایات کمیته فیلترینگ و توقیف نظارت بر مطبوعات قرار می گیرند.

اما آنچه که بیش از پیش اهمیت موضوع را دوچندان می کند نحوه جبهه گیری این دست از رسانه در ایام پس از انتخابات است. گرچه قاطبه آنان در ایام گهر بار جناب احمدی نژاد هیچ گونه انتقاد به دولت را بر نمی تافتند، اما امروزه آنان خود را مستحق انتقاد به دولت می دانند. از اینرو هر فرد غیر کارشناسی که خبر هایشان را به راحتی مطالعه کند متوجه میشود که هدف آنان انتقاد منصفانه نیست، بلکه در پشت پرده سخنانشان بوی غرض و کینه به مشام می رسد.

اما آنچه که سبب می شود به آن ها نشان افتخار و لیاقت بدهیم، یک دست بودن آنان در قبال آرا مردم ایران است. این دست از رسانه ها به طور غیر مستقیم اذعان می کنند که ما با حسن روحانی مخالفیم و این بدین معنی است که ما صدای تغیر و اعتدال را نشنیده ایم. گرچه این رسانه ها رویه خطا و اشتباهی را در پیش گرفته اند اما موضع خود را درقبال مردم و دولت یازدهم به خوبی مشخص کرده اند. اما تنها یک خبر گزاری وجود دارد که یکی به نعل می زند و یکی به میخ!

این خبرگزاری که در ایام پیش از انتخابات با هدف عزلت و انزوا تخریب های بی حد و حصر را متوجه اصلاح طلبان می کرد، در ایام پس انتخابات موضع خود را در قبال دولت جدید مشخص نکرده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از شگرد های تخریب آنان انتشار عکس های خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی با برچسب دفتر تحکیم وحدت و جبهه مشارکت است. اینروزها روشی که این خبرگزاری در پیش گرفته است همان رویکرد حسین شریعتمداری در چند روز پس از انتخابات است. کیهان در مواجهه با پیروزی حسن روحانی با سخنان محترمانه و مودبانه جملاتی از اعتدال به زبان می راند که هرکس نمی دانست فکر می کرد که روحانی نامزد کیهان بوده است. اما در لفافه این سخنان، چنان انتقادات تخریبی را متوجه کاندیدای اعتدال گرا می کرد که دوستان کیهان به وی گفتند : ” برادر حسین یا رومی روم یا زنگی زنگ”. به همین دلیل کیهان راه خود را پیدا کرد و توانست موضع خود را مشخص کند. اما این خبرگزاری این نکته را نتوانسته است به خوبی درک کند. در تازه ترین این تضادهای خبری این رسانه میتوان به انتشار سخنان
این خبرگزاری که در ایام پیش از انتخابات هواداران حسن روحانی را به ستوه آورده بود، با رویکردی تخریبی سعی در انزوای اعتدال گرایان داشت. در یکی از خبرها که به شیوه تخریبی علیه دکتر روحانی منتشر شد، ناگهان مسئولان با عذر خواهی و ادعای هک شدن سایت سعی در جبران خطا خود را داشتند. اما کمتر کسی ادعای هک شدن سایت را باور کرد.

فیلم زیر که متعلق به روزهای پایانی انتخابات است، نشان می دهد که شیخ حسن روحانی از دست این خبرگزاری به ستوه آمده است.

 rohani

دانلود

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

96 - 90 =