آیت الله سید حسین موسوی تبریزی

گفتگو با آیت الله سید حسین موسوی تبریزی؛

برای اجرای فرمان ۸ ماده ای وقت گذاشته نشد

mosavi tabrizi

فرمان 8 ماده‌ای چندین برابر بیش از این اهمیت دارد ولی هم در زمان خود امام و هم بعد از ایشان، آن طور که باید و شاید برای اجرای این فرمان وقت گذاشته نشد. شاید اگر الآن از بعضی از نزدیک‌ترین افرادی که در حکومت هستند و ادعای طرفداری از امام را دارند بپرسید... بگویند اصلاً ندیده‌ایم، نمی‌دانیم چطور است! به نظر من یکی از جامع‌ترین و با اهمیت‌ترین نامه‌ها، فرمان‌ها و سخنرانی‌های امام است.