ابوبکر البغدادی

در داخل داعش چه می‌گذرد؟

daesh

تعداد جنگجویان داعش را بیش از صد هزار نفر برآورد می‌کند که یک‌سوم آنها -دست‌کم ٣٠ ‌هزار نفر- خارجی هستند (یعنی غیرعراقی و غیرسوری). بنابر برآورد «مؤسسه واشنگتن»، ترکیب تروریست‌ها به این صورت است: لیبیایی (حدود ٢١‌درصد)، تونسی و سعودی (١۶‌درصد)، اردنی (١١‌درصد) و لبنانی (٨‌درصد). حدود دو ‌هزار داوطلب ترکیه‌ای نیز در این ارتش حضور دارند. حضور اروپایی‌ها به این ترتیب است: یکان‌های فرانسوی و بلژیکی (عمدتا از آفریقای شمالی‌تبارها) حدود شش ‌درصد و بعد از آنها، بریتانیایی‌ها با ۵/۴ ‌درصد مجموع جنگجویان.

گفتگو با میرمحمود موسوی :

داعش ریشه در جهل و بی‌عدالتی دارد

mir

اینها آدم های سالمی از لحاظ روحی و روانی نیستند. گروه‌هایی هم هستند که خصلت ماجرا جویانه شان آنها را به این صحنه کشانده است.گروهی دیگر به هوای مدعیان دروغ به راه افتاده اند.سهم بعضی رهبران منحرف را هم نباید فراموش کرد که میزان فهم دین و عقلانیت آنها را می‌توانید از فتاوای آنها بفهمید.

پیش بینی پیدایش داعش، توسط حضرت علی (ع)

زمانی که پرچم های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید به این معنا که دعوت آنان باطل است و نباید به کمک آنان بشتابید