احراز صلاحیت

استناد شورای نگهبان به بند یک و ۳ ماده ۲۸ بر چه اساسی است؟

dadrasi

احراز صلاحیت، کلمه جدیدی است و ما تا کنون نه در قانون و نه در رویه های قانونی چنین چیزی را نداشته ایم و اصولا این واژه جدید الاحداث است. در دوره مجلس اول شورای نگهبان تشکیل نشده بود و انتخابات بدون شورای نگهبان برگزار شد. هنوز وقتی اگر کسی بخواهد از یک مجلس کارآمد و خوب مثال بزند، مجلس اول را مثال می زند. مجلس دوم و سوم نیز در زمان حیات حضرت امام(س) بود و هنوز تفسیری از بند 99 و نظارت استصوابی نشده بود. در مجلس چهارم بود که در سال 1370 شورای نگهبان اصل 99 قانون...