اقتصادنا

نقد و بررسي كتاب «اقتصادنا» اثر شهيد آيت‌الله محمدباقر صدر

اقتصـاد اسلامی ؛ به مثابه راه سوم

sobhani

عمده کسانی که راجع به اقتصاد اسلامی می‌نویسند در بسیاری از موارد به جای اثبات خود در حال نقد دیگران هستند. اسم کتاب ممکن است اقتصاد اسلامی باشد اما هنگامی که می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که فقط به بیان مشکلات دیگران پرداخته‌اند. اما اگر سوال بپرسید که دین در رابطه با اقتصاد چه می‌گوید و به جای سلبی ایجابی صحبت کنید، جوابی ندارند.

بررسی آراء اقتصادی شهید آیت الله محمد باقر صدر

عدالت؛ حد فاصل مکتب و علم

shahid-sadr (1)

شهید صدر با تفسیر خودشان از علم، به موضوع امکان علم اقتصاد اسلامی می پردازند و چون اقتصاد اسلامی را تا آن زمان دارای تجربه عینی و علمی نمی دانستند فرض را بر وجود چنین جامعه ای گرفته و بر اساس مبانی شان در کتاب اسس المنطقیه الاستقراء سعی در ارائه روشی برای ایجاد علم اقتصاد می کنند. علم اقتصادی که جامعه اسلامی را بررسی می کند.

اقتصاد ما (بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام)

images

کتاب «اقتصاد ما» (بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام) حاوی نظرات اقتصادی شهید صدر بر مبانی فقهی اسلام بوده و این کتاب نخستین تلاش علمی برای استخراج و تدوین نظام اقتصادی اسلام از احکام شریعت است. جلد اول کتاب توسط محمد کاظم موسوی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر گردیده است. جلد دوم نیز با ترجمه عبدالعلی اسپهبدی است.