اقتصاد وابسته

امام در مدرسه علوی خطاب به روحانیون:

ملت با مشت جلوی تانک و توپ را گرفت

imam kh

این فرهنگ ما یک فرهنگ استعماری است که نگذارد این نیروی انسانی رشد بکند.... هر جا الآن شما دست بگذارید، اسم محمدرضا خان رویش نوشته و خیانتش! هر جای‌] ارتش را دست بگذاری، این مستشارهای امریکایی که آمده.... فرهنگ را رویش دست بگذاری، عقب ماندگی‌اش، اسم او رویش ثبت و خیانتش. زراعتمان را دست رویش بگذاریم همین طور. مراتعمان را همه را دادند به این و آن. «ملی» کردند!