امیرحسین شادمان پور

امیرحسین شادمان پور :

حسین شهید راه اصلاح است

heyhat

آنان که امروز نگران لبخندی بر لب مردم در بازی های فوتبال اند نه شاید که کمی هم دلنگران خواری و ذلیلی ملت در نقد قدرت باشند. آنان که امروز فقط نگران اندک موی دختران و لباس پسران این سرزمین اند خوب است کمی هم به فکر عدالت جامانده در گذشته ای باشند که هرروز یاد و خاطرش را این ملت و فرزندانش بیشتر زنده نکند. به راستی چه قدرت و توانی است که عده ای در فراری دادن مردمان از یک مکتب دارند. اف بر کسانی که از این خون مقدس حسین مخدر برای خویش تجویز میکنند که...

دولت اصولگرای خردمند و اصلاح طلب آرام

majles

دولت اما دولت اعتدال است.دولت اصولگرای خردمند و اصلاح طلب آرام. آنچه واضح و مبرهن است حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به عنوان رأس هرم اجرایی در این سلسله مراتب انتخابات به هیچ عنوان نمیخواهد مجلسی در قبضه ی یک جناح خاص شکل بگیرد- نه به منظور دخالت ، بلکه تنها ایده آل شخص مورد نظر است- چراکه او خود را منادی مسیری جدید و جدا از دو جناح معروف اصلاح طلب و اصول گرا میداند و تجربه مجلس فعلی به خوبی نشان میدهد که او با اینکه به خوبی بازی برد – برد و مذاکره را حتی...