امیر پوردستان

انتخابات انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه رامین اهواز برگزار شد

ramin

اولین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی پیرو خط امام(ره) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار گردید.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

نیروهای نظامی نباید وارد کارهای سیاسی شوند

pordastan 1

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نقش نیروهای نظامی در این حوزه اظهار داشت: راهبرد کلی را امام(س) و بعد از ایشان فرمانده کل قوا مشخص کردند که نیروهای نظامی نباید وارد کارهای سیاسی شوند. ما سرباز هستیم و باید به وظیفه سربازی عمل کنیم.