انجمن اسلامی جامعه پزشکی

چند پرسش از همایش دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی اصلاحطلب:

انجمن‌های اسلامی در مهمانی حزبی- دولتی؟

eslahat logo

اساساً ماهیت و کارکرد تشکل‌های دانشجویی در نظر دولت چیست؟ آیا تنها اینست که تشکل‌های اصلاحطلبی وجود داشته باشند که فشار تشکلهای رادیکال اصولگرا را خنثی کنند؟ یا آنکه اعتقاد و التزام جدی به احیای فضای آزاداندیشی و پویایی سیاسی در دانشگاه‌ها وجود دارد، به نحوی که انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت احیا شوند، حتی اگر در آینده به عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها انتقاد داشته باشند؟

گفتگو با دکتر سالاری فر؛ عضو نخستین دوره انجمن اسلامی علوم پزشکی تهران:

وقتی همه خواستار اعدام بودند؛ امام خمینی چه گفت؟

salari far 3

شعار رفراندوم و انتخابات که امام از آن سخن می گفت و دفاع می کرد؛ در آن دوره در دنیا امر مطلوب و خوشایندی نبود. برعکس امروز که برخی می گویند امام در آن دوره تقیه می کرد، و به خاطر جو آن دوره مجبور بود که به انتخابات تن دهد... چرا که فضا انقلابی است و اصولا دموکراسی اهمیت و ارزشی ندارد... تاریخ آن دوران بر خلاف سخن آقای مصباح است. حتی روشنفکران هم می گفتند که باید شورای انقلاب کشور را اداره کند.

ارزیابی حضور اصلاحطلبان در انتخابات شوراها

قهر سه گانه اصلاحات می شکند؟

IMG10131140

ظاهرا آقایان اصلاحات متوجه نیستند که قشر فعال و عمده رأی دهندگان آنها جوانان احساسی و رادیکال هستند که البته آنها هم به دلیل سرخوردگی های متعدد دیگر کنشگران فعال به شمار نمی آیند و باید یک کاتالیزور(سرلیست قوی) و انرژی اکتیواسیون(حمایت پشتوانه های قوی سیاسی و ارائه دلایل قوی برای بازگشت به پارلمانتاریسم و مشارکت جدی در انتخابات) به آنها داده شود تا با صندوق ها آشتی کنند.