انجمن اسلامی دانشحویان علوم پزشکی اصفهان

متن نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روحانی

از شما یک خواسته داریم؛ در مورد حد و مرز «فتنه» واضح‌ تر سخن گفته و در برابر سوزاندن تر و خشک به اسم آن قاطع ‌تر عمل نمایید. دستور شناسایی و برخورد بدون ملاحظه با کلیه ‌ی آمرین و عاملین این اغتشاش را، شخصاً به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انضباطی بیرون و درون دانشگاه ابلاغ نمایید، تا برای همیشه از چنین اقدامات زشت و موهنی به اسم دفاع از نظام و ولایت، توسط هر فرد و گروهی جلوگیری شود.

میررمضانی در گفتگو با مبارزه پیرامون مراسم افتتاحیه انجمن های اسلامی اصفهان :

سوار بر خودرو هایشان برای برهم زدن برنامه به دانشگاه آمدند

IMG_3445 (1)

ما می دانیم چه کسانی به دفتر رئیس دانشگاه رفته و او را تحت فشار قرار داده اند. ما می دانیم چه کسانی معاون دانشگاه را تلفن کش کرده اند. ما می دانیم اعضای کدام ارگان در کدام دانشگاه سوار خودروهایشان شده و برای بر هم زدن آن برنامه از ساعت دو بعد از ظهر به دانشگاه ما آمده اند. اما همزمان با این اتفاقات، آیه ای مرتب از ذهن من می گذشت. «الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إیمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل»