جشنواره فیلم روح الله

آخرین فرصت ارسال اثر به جشنواره فیلم «روح الله»

جشنواره فیلم "روح‌الله" با اعلام تاریخ 30 بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت ارسال اثر به این رویداد اعلام کرد، تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.