حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای

سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد: پرونده کهریزک در دیوانعالی

ازه ای

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده کهریزک، بیان کرد: پرونده کهریزک در مقام تجدیدنظرخواهی بود که به دیوانعالی کشور ارجاع شد و منتظریم دیوانعالی کشور رای لازم را در رابطه با این پرونده صادر کند.

سخنگوی قوه قضاییه: حکم پرونده کهریزک صادر شد

1391_PhotoA

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده کهریزک صادر شده اما قابل تجدیدنظر است.