حجت السلام والمسلمین موسوی خوئینی ها

موسوی‌خوئینی‌ها از دیروز تا امروز

khooeni

در مجلس پنجم اعتراض کرد و تصویر نامه سعید امامی را منتشر کرد. پایان کار سلام فرارسید. توقیف شد. دادگاه بعدا حکم به تعطیلی پنج‌ساله سلام داد و هیأت‌منصفه خوئینی‌ها را مجرم شناخت. او به سه‌سال‌ونیم حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. سکوت سیاسی اما از همان وقت آغاز شد. عبدالله نوری همان سال محاکمه شد. تیتر روزنامه آفتاب امروز این بود: «آیا نوری سکوت خوئینی‌ها را خواهد شکست؟» «محسن آرمین» همان سال گفت که خوئینی‌ها رقیب هاشمی در انتخابات مجلس ششم خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ای که رخ نداد و خوئینی‌ها نیامد.

گفتگو با ابراهیم اصغرزاده‌::

«سلام» راه ارتباط چپ‌های خط امام با مردم بود

asgharzade2

ممانعت از چاپ اعلامیه انصراف سه نفر از روحانیون سرشناس جناح چپ، یعنی آقایان موسوی‌ خویینی‌ها، مرحوم توسلی و مرحوم عبایی‌ خراسانی در روزنامه‌های موجود آن زمان، مجمع روحانیون مبارز را به‌صرافت انداخت تا خود رسانه داشته باشد. یک روزنامه چپ پیشرو تا حدودی این خلأ را پر می‌کرد.