حسین راغفر

مخاطرات و فرصت‌های پروژه‌ خصوصی‌‌سازی امید چیست؟

خصوصی‌سازی امید

image_13941009699866

مخاطرات و فرصت‌های پروژه‌ خصوصی‌‌سازی امید چیست؟ حسین راغفر و نعمت‌الله فاضلی در نشستی با عنوان «بیم‌ها و امید‌ها در جهانی پرمخاطره» تصویری از چیستی این طرح در شرایط اقتصادی کنونی می‌دهند. این نشست به بررسی ریشه‌های بحران‌های پیش‌رو و بررسی این سوال کلیدی می‌پردازد؛ چرا نظام اقتصادی کشور از تامین خواسته‌های توسعه در ایران ناتوان است؟

راغفر: آمارها از سال ۸۸ به بعد دستکاری شد/ مومنی: ساختار مشوق رانت و فساد است

در همایش یک‌روزه، عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله خود را با موضوع تولیدمحوری و بخش‎های نامولد با رویکرد توسعه، حسین راغفر، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با موضوع عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد با موضوع علوم و فناوری با رویکرد توسعه و محمد بحرینیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد با موضوع نظام تأمین مالی تولید ارائه کردند که مشروح سخنرانی‌ها را در ادامه می‎خوانید.

کارگران غیررسمی؛ ۳۶درصدی که از قلم سبد کالا افتادند

n00498483-b

حسین راغفر کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که آمار روشن و دقیقی در مورد میزان نیروی کار غیررسمی وجود ندارد، این قشر از کارگران را «آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار» دانست که تحت پوشش حمایتی قوانین قانون کار نیستند. وی گفت: «این بخش از کارگران، کسانی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و چون در جایی نیز مشخصات آنها ثبت نشده است بنابراین آمار دقیقی نیز در مورد میزان درآمد و تعداد آنها موجود نیست.

گفتگو با دکتر حسین راغفر:

امام به مساله تولید تاکید بسیار داشتند

ragfar

بعد از جنگ نوع نگاه‌ها به کاهش نقش دولت تاکید داشت. ما از نقش دولت یک تعریف آسیب خورده و اشتباه را نشان دادیم. به همین دلیل نقش دولت را به ارائه رانت تقلیل داده‌ایم. رانت، درآمد از منابع طبیعی و بادآورده است. بدون اتکا به تولید و ظرفیت خلق ثروت، عده‌ای رانت‌های بزرگی کسب کردند در نتیجه نابرابری بزرگی عاید جامعه شد.

گفتگو با حسین راغفر به مناسبت سی مهر، روز ملی صادرات

توسعه صادرات براساس قانون، یکی از رئوس اندیشه اقتصادی امام است

ragfar

جلوگیری از زد و بندها به عزم دولت بستگی دارد. دولت می‌تواند با شناسایی مشکلات و بیان طرح‌های گوناگون و تبئین سیاست‌های مختلف ، فشار افکار عمومی را کاهش دهد. در دولت‌های نهم و دهم فسادهای بزرگی در اقصاد صورت گرفت که هر روز یکی از آن‌ها سر باز می‌کند. البته در این موضوع تا حدودی ضعف دستگاه‌های قضایی را هم نشان می‌دهد و این موضوع در 15 سال گذشته نمایان است.