حسین شاهسوند حسنی

در طی حکمی

سرانجام رییس دانشگاه فسا عزل شد

fasauniver

دکتر مقیمی پیش از این نامه اعضای هیات علمی دانشگاه فسا در حمایت از دکتر توفیقی و بیانیه درخواست عزل سرپرست پیشین را امضا کرده بودند.