حسین پرتوی

عکاس انقلاب عکس شد بر خاطره‌ها: حسین پرتوی درگذشت

P-13-3

از جمله آثار این هنرمند می‌توان به عکس مربوط به بسته شدن فرودگاه توسط نظامیان به فرمان بختیار در 4 بهمن ماه 1357 ، عکس مربوط به اعدام سران حکومت پهلوی در دبیرستان‌های علوی و رفاه، عکس مربوط به ورود امام خمینی(ره) به ایران در فرودگاه مهرآباد 12 بهمن 1357 و عکس مربوط به بیعت همافران با امام خمینی(ره) در تاریخ 19 بهمن 1357 اشاره کرد.