دانشگاه علم و صنعت ایران

اعلام جدایی مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت از جنبش عدالتخواه دانشجویی

ettelaeeye

مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ایران، به دلیل پاره ای از مشکلات تشکیلاتی با جنبش عدالتخواه دانشجویی و نیز تغییر کارکرد آن، جدایی خود را از این اتحادیه اعلام می دارد و از امروز هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی ندارد.