رضا مهدوی

گفتگو با رضا مهدوی؛ زئیس واحد موسیقی حوزه هنری؛

امام بهترین لطف را در حق موسیقی کردند

reza mahdavi

مام در مورد حوزه‌های این چنینی خیلی صحبت نمی‌کردند اما اگر یک بار هم اعلام نظر می‌کردند، فصل‌الخطاب بود و پرونده آن موضوع را می‌بستند حال اینکه چه برداشتی از صحبت‌های ایشان می‌شود جای بحث دارد. با همه این تفاسیر، ما بهترین آثار موسیقی سنتی را در دهه شصت داریم مانند استاد مشکاتیان، استاد شجریان، استاد شهرام ناظری، بیداد و... و بیشترین خلاقیت‌ در موسیقی در دهه شصت اتفاق افتاد.