سبد معیشت کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

اختلاف یک‌میلیون‌ و ۸۷۰‌هزار‌ تومانی مزد و هزینه سبد معیشت کارگران

kargar (1)

مروری بر مزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد در تمام سال‌های گذشته همواره مزد کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختلاف حدود 400 تا 480‌درصدی بین دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سال‌های 84 تا 92 هیچ سالی را نمی‌توان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از میزان مزد کمتر باشد. تنها اصلی که در این سال‌ها تغییر کرده است، افزایش شکاف بین مزد و هزینه سبد خانوار است.