سلطان شکر

وکیل متهم اصلی: متهم فوت شده است اما گویا باور نمی‌کنند

سلطان شکر مُرد و محکوم شد

shekar

محکومیت 16 متهم پرونده در مجموع شامل این موارد است: 98 سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت 620‌میلیارد و 381‌میلیون و 405‌هزار و 502 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، پرداخت مبلغ 40‌میلیارد و 154‌میلیون و 225‌هزار و 691 ریال و 7‌میلیون و 405‌هزار و 533 دلار و 7 سنت آمریکا به عنوان رد مال در حق بانک کشاورزی، تحمل 444 ضربه شلاق تعزیری، 15 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، 5(پنج) سال اقامت اجباری، مجموعا 55 سال محرومیت از مشاغل سردفتری، دفتریاری و...، ضبط مال رشاء.