سوره یس

رهبری ممتاز تفاوت امام خمینی به روایت آیت الله جوادی آملی

javadi amoli

مفسر بزرگ قرآن کریم خاطرنشان کرد: تفاوت امام خمینی(س) با دیگران همین مسئله بود زیرا ایشان قائد و پیشرویی کامل بودند و به همین دلیل با اقبال عمومی روبه‌رو شدند و مردم از امام و رهبر خود پشتیبانی و حمایت کردند.