شعید اضغر وصالی

نامه همسر شهید وصالی به حاتمی‌کیا: مردم خود قضاوت خواهند کرد

che

پیام آور یک واقعه اگر بیشتر از قهرمانان آن با اهمیت نباشد، کمتر هم نیست! اگر زینب نبود، عاشورایی هم نبود! در حقانیت و پاکی خون آن عزیزان شکی نیست، مهم این است که این حقانیت به گوش مردمان برسد، مردمانی که خسته از دروغ و تزویرند. مردم خود قضاوت می کنند و اینجاست که غایت خون آن قهرمانان به ثمر می رسد. قدم بزرگی برداشتید. باز هم سپاس از اینکه یاد این شهیدان را زنده کردید.