صندوق رای

مرتضی روحانی :

صندوق آرا را فراموش نکنیم

majles

مشخص نیست با وجود تخلفات گستره دولت مهرورز در هشت سال گذشته و عدم گزارش تخلّف دولت یازدهم، چرا مجلس در واکنش به عملکرد دو دولت خلاف جهت عمل می کند. آنجا که دولت پیشین به نقض قوانین می رسید می گفت باید به دولتمردان فرصت داد یا مصلحت کشور این است که مجلس در حال حاضر روزه سکوت بگیرد. و حالا که چند ماهی بیش‌تر از شروع به کار دولت اعتدال نمی گذرد سخن از کارت زرد و استیضاح به زبان می آورد