عروس امام

اجلاسیه مدرسان درس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(س):

دکتر فاطمه طباطبایی: درس وصایا آنگونه که باید اجرا نشد و برکاتی نداشت

FATEME TABATABAEE

بخش مهم دیگر در این زمینه برای دانشجویان، پی بردن به واجب بودن یا نبودن وصیت نامه بود که بر این اساس به سفارش خداوند در قرآن مراجعه می کنیم که وصیت کردن واجب است؛ اما اگر کسی در وصیت نامه تحریف و تغییری انجام دهد، کار درستی انجام نداده است. اول وصیت کننده، خداست و انسان‌ها را در آیه هشت سوره عنکبوت به نیکی کردن به والدین خود سفارش کرده است.