فتنه

حسین انصاری راد :

قید استصواب؛خلاف نظر صریح قانونگذار و اجتهادی درمقابل نص

shora negaHBAN (13)

شنیده‌ام در دانشگاه گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این یک توطئه است. یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند؟ این از توطئه سابق بد‌تر است. این مجتهدین را با دست همین ملت می‌خواهد از بین ببرد. (صحیفه ج۱۸ ص ۳۶۸)

معنی واژه «اعتراض» به «فتنه» تغییر یافته است!

hezbollah

اوج گیری انواع تهمت‌ها و بی اخلاقی‌ها به سوی منتقدان و معترضان به گونه‌ای است که به مخالفان این بهانه داده می‌شود تا به صراحت بگویند این چه سیستمی است که در طول بیش از سه دهه، حتی یک حزب و یا حتی یک فرد مخالف خود را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد!