فرانسوا میتران

خاطرات گـل‏ آقا از امام خمینی: تذکر امام درباره نامه ای به میتران؛ ادبمان کجا رفته است؟

golaga

امام به من گفت:‏ « یک کسی به تو گفته است تبریک عرض می‏‌کنم، تو به عنوان یک مسلمان باید بگویی‏ متشکرم. اصلا رئیس جمهور[2] هم هیچ، ‏تو چه جوری می‏زنی تو دهان رئیس جمهور یک مملکت. نخست وزیر یک مملکت. چرا؟ ادب‏مان کجا رفته است.» گفت: هر چی من فکر کردم دیدم خب امام راست می‏‌گوید. گفتم: هیچ هم امام راست نمی‏‌گوید چی چی راست می‏‌گوید، امام خودش می‏‌گوید مرگ بر امریکا، خودش مقابل آن‏‌جوری، ملت زیر سایه امام این‏‌جوری بگویند مرگ بر فرانسه، امام هیچی نگوید من بنویسم تو بنویسی این‏جوری، حتما باید پیش امام بروی.