قاضی سیامک مدیر خراسانی

صدور حکم پرونده کهریزک تا ۳ روز دیگر

IMG11555444

قاضی مدیر خراسانی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه اعلام کرد: احتمال دارد تا آخر هفته قوه قضائیه حکم دادگاه کهریزک صادر شود و باید رسانه ها منتظر باشند و عجله ای نداشته باشند.