مبارزه، انجمن اسلامی، سید محمد خامنه ای

گفتگو با حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی

رسوایی سرانجام جسارت کنندگان به امام

11905

باید اعلام کنم که اگر تاریخ انقلاب توسط روایت کنند‌گان دست دوم و سوم نقل شود قطعا به انحراف کشیده خواهند شد، باید مسایل انقلاب توسط افرادی که در بطن انقلاب بودند نقل شود و باید بگوییم در بعضی موارد متاسفانه نقل تاریخ مدتی است در اختیار افراد دست دوم و سوم خارج از موضوع قرار گرفته است.