مجتبی مطهری

مطهری : چینش وزرا در دولت یازدهم براساس شایسته سالاری است

فرزند شهید ایت الله مطهری گفت: چینش وزرا در دولت یازدهم براساس سخنان رئیس‌جمهور منتخب، قطعا براساس ضابطه و شایسته‌سالاری انجام خواهد شد.