محسنی‌اژه‌ای

سخنگوی قوه‌قضاییه: رفع حصر صحت ندارد

mohseni ej

انتقال مهدی کروبی از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل شخصی‌اش به معنای رفع حصر نیست و هیچ تغییر سیاست و رویه‌یی در رسیدگی به پرونده او رخ نداده است. تغییر منزل کروبی از ابتدا تاکنون چندین‌بار اتفاق افتاده و موضوع جدیدی نیست. بنده دو، سه بار تاکید کردم که هرکس مرتکب جرمی شده باشد چه دستگیر شده باشد یا خیر، اگر توبه کرده و جبران کند از لحاظ شرعی و قانونی برخورد با او متفاوت خواهد بود حتی اگر دستگیر شده باشد.