محسن محمدی معین

گفتگو با محسن محمدی معین:

به بهانه دفاع از ارزش‌ها نوعی ریاکاری را ترویج دادند

mohsen moin

بین مداحان کسانی پیدا شدند، جوری از شب‌های حمله صحبت می‌کنند که اگر تاریخ تولدشان را ندیده بودیم واقعا فکر می‌کردیم کنار دست فرماندهان جنگ داشتند عملیات‌ها را هدایت می‌کردند.... به گونه ای معرکه می گیرند که شاید به سختی بتوان ادّعای دروغین شان را نزد "پامنبری ها" زیر سئوال برد... و الان این افراد ... در هر جا که سخن از دوران دفاع مقدّس به میان می آید اینان در صف مقدّم حاضرند تا راجع به جبهه‌ها صحبت کنند.