محمدتقي رهبر

جدال بر سر راه بهشت در تریبون‌های نماز جمعه

jannati

تریبون‌های نماز جمعه تهران و شهرستان‌ها دیروز این سخنان رییس‌جمهور را مورد انتقاد قرار داده و عملکرد دولت را در برخی موارد به ویژه فرهنگ مطلوب ندانستند. آیت‌الله احمد خاتمی که اولین خطیب نماز جمعه منتقد به این سخنان بود، دیروز در پاسخ به این سخنان روحانی گفت: «هموار کردن راه بهشت برای مردم وظیفه حکومت است».