مصطفی عقاد

کارنامه مصطفی عقاد؛ از محمد رسول الله تا عمر مختار

mostafa akkad (3)

من در جایگاه کارگردان سینما خود را مجهز و قدرتمند کردم و به ریشه عربی اسلامی خودم که به من خلاقیت بخشیده تا رموز هنر هفتم و سینمای آمریکا را بیاموزم تکیه کردم. الحمدالله، چون بر زبان و ابزار سینما مسلط شدم توانستم حضور هنری‌ام را قاطعانه اعلام کنم. معتقدم این حضور در فیلم محمد رسول الله (ص) و عمرمختار ملموس است. محمد رسول الله (ص) جهان غرب را با دین واقعی اسلام آشنا کرد و عمرمختار بسیار دقیق و موثق وضعیت اسفبار کنونی فلسطین را منعکس می‌کند!

گفتگوی مرتضی آوینی با مصطفی عقاد:

گفتگو با سینماگری که اسلام را به دنیا نشان داد

mostafa akkad (4)

من به لحاظ سیاسی، شیعه هستم، به لحاظ سادگی در ایمان، سن‍ّی هستم، و بالاتر از همه یک مسلمانم و دشمنان روی این کار می‌کنند این مشکل بزرگ بعدی ما خواهد بود. می‌خواهند خون بریزند. می‌دانم که در افغانستان دنبال این هستند. با سن‍ّی و شیعه هم کاری ندارند. سه، چهار گروه که با هم می‌خواهند بجنگند و آمریکا دنبالش هست. در زمان جنگ ایران و عراق هم می‌دیدم.