مصطفی میررمضانی

میررمضانی در گفتگو با مبارزه پیرامون مراسم افتتاحیه انجمن های اسلامی اصفهان :

سوار بر خودرو هایشان برای برهم زدن برنامه به دانشگاه آمدند

IMG_3445 (1)

ما می دانیم چه کسانی به دفتر رئیس دانشگاه رفته و او را تحت فشار قرار داده اند. ما می دانیم چه کسانی معاون دانشگاه را تلفن کش کرده اند. ما می دانیم اعضای کدام ارگان در کدام دانشگاه سوار خودروهایشان شده و برای بر هم زدن آن برنامه از ساعت دو بعد از ظهر به دانشگاه ما آمده اند. اما همزمان با این اتفاقات، آیه ای مرتب از ذهن من می گذشت. «الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إیمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل»