میشل ستبون

عکاس فرانسوی از امام می گوید

setbon

میشل ستبون که نخستین عکس‌ها را از امام خمینی و انقلاب ایران در اختیار دارد، از روزهای حضورش در ایران سال ۵۷ می گوید که چگونه از گارد شاهنشاهی کتک خورده و چه شد که یکی از عکس‌هایش را دراختیار بازاریان تهران گذاشت.