نوام چامسکی

چامسکی: شصت سال است که امریکا ایران را شکنجه می‌دهد

Noam Chomsky

ما به اصول مافیایی بازگشته‌ایم. در ۱۹۷۹، ایرانی‌ها یک حرکتِ غیرقانونی کردند: حکومتِ جابری را که ایالات متحده تحمیل و از آن حمایت کرده بود، برانداختند و در مسیر استقلال حرکت کردند و از دستورات ایالات متحده پیروی نکردند. این با آموزه‌ مافیا نمی‌خواند؛ دقیقا کلِ جهان تحت این آموزه اداره می‌شود. اعتبار باید حفظ شود. پدرخوانده نمی‌تواند اجازه‌ استقلال و مخالفت‌های اثرگذار دهد؛ نمونه اش کوبا است. خب، ایران برای همین باید مجازات می‌شد.