پاپ ژان پل دوم

نامه 25 فروردین ۱۳۵۹ به مناسبت قطع رابطه با امریکا:

پیام امام به ژان پل دوم چه بود؟

mjc6ir9w

از جنابعالی با نفوذ معنوی که بین ملت مسیح دارید می‌خواهم که دولت امریکا را از عواقب ستمگری‌ها و زورگویی‌ها و چپاولگری‌ها بترسانید؛ و آقای کارتر را، که با شکست نهایی مواجه است، نصیحت کنید که با موازین انسانی با ملتهایی که می‌خواهند استقلال مطلق داشته باشند و وابسته به هیچ قدرتی در جهان نباشند رفتار کند، و از تعلیمات‌ حضرت مسیح پیروی نماید و خود و دولت امریکا را بیش از این در معرض رسوایی قرار ندهد.