چکاد آزاداندیشان

نگرانی فعالان دانشجویی از بازگشت حلقه چکاد جاسبی

حامیان جاسبی، سودای تصدی مدیریت تشکل ها

azad uni

یکی از فعالین سابق دانشجویی در دانشگاه آزاد که مشی اصلاح طلبی دارد، در نگرانی مشابهی با اعضای تشکل های اصولگرا که از بازگشت به دوره ی جاسبی بیم دارند، هشدار داد: بازگشت حامیان و بانیان انسداد فعالیت سیاسی در ادوار مختلف دانشگاه آزاد و مرتبطین چکاد آزاد اندیشان، صرفا به سرخوردگی خیل عظیمی از حامیان تفکر اعتدال و تغییر منجر خواهد شد و صرفا زمینه ساز سیطره ی تیم جاسبی در عرصه ی دانشگاه خواهد بود.