کاظم اکرمی

گفتگو با کاظم اکرمی، از موسسین انجمن اسلامی معلمان:

تزکیه مهمترین تاکید امام در آموزش و پرورش بود

akrami

امام صحبت‌های بسیاری با معملین داشت که در صحیفه می‌توان آن‌ها را یافت. اما در رأس همه این‌ها همواره تاکید می‌کردند؛ تزکیه، تزکیه! یعنی معلمین همواره باید خود را تزکیه کنند تا تاثیر‌گذار باشند. ایشان مکرر توصیه می‌کردند که توجه کنید دانش‌آموزی که امروز در دبستان یا بالاتر است ممکن است روزی مقدرات این مملکت را در دست بگیرد و اگر خوب تربیت نشده باشد، قدرت برای او مضر است.