گروهک‌های مسلح

توصیه امام به گروهک‌های مسلح در کردستان:

به آغوش گرم اسلام و ملت مسلمان برگردید

imam - 31

به گروه‌های داخل کشور، اعم از تهران و کردستان و سایر نواحی ایران، در هر نقطه که هستند، پدرانه توصیه می‌کنم که به آغوش گرم اسلام و ملت مسلمان برگردید، و سلاحهای خود را کنار گذاشته با برادران و خواهران خود آشتی کنید. در این صورت، اینجانب به همه آنان تأمین می‌دهم که مادامی که با صلح و صفا به کشور خودتان خدمت کنید و به جمهوری اسلامی وفادار باشید، هیچ کس مزاحم شما نخواهد شد.